+385 040 829 181

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Na temelju ?lanka 18a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08,130/11), Upravno vije?e Doma za starije i nemo?ne osobe Slakovec (nadalje Dom) donijelo je dana 21.12.2012. godine slijede?u

ODLUKU

O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

?lanak 1.

Ovom odlukom imenuje se Službenik za zaštitu osobnih podataka u Domu za starije i nemo?ne osobe Slakovec.

Službenik za zaštitu osobnih podataka je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava i obveza proizašlih iz odredaba ?lanka 18a Zakona o zaštiti osobnih podataka.

?lanak 2.

Službenikom za zaštitu osobnih podataka imenuje se Nikolina Buza Lehkec, koja radi na radnom mjestu ravnateljice Doma i socijalne radnice, broj telefona 040/829-181, e-mail adresa info@domzastarije-slakovec.hr Ova e-mail adresa je zašti?ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju?ili JavaScript .

?lanak 3.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi ovoga Zakona     i ostalih propisa koji ure?uju pitanja obrade osobnih podataka,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slu?ajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka
  • upoznaje sve osobe zaposlene  u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka
  • brine o izvršavanju obveza iz ?lanka 14. I 17. ovoga Zakona,
  • omogu?ava ostvarivanje prava ispitanika iz ?lanka 19. I 20. ovoga Zakona
  • sura?uje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podatka.

?lanak 4.

Službenik za zaštitu osobnih podataka neposredno je odgovoran Upravnom vije?u doma.

?lanak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj plo?i Doma i na web stranici Doma.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJE?A

Zvonko Buza

Adresa

Slakovec 70, Slakovec
40305 Nedeliš?e, Hrvatska

OIB: 78405767624
IBAN: HR44 2340009 1116007814

Kontakt

tel. 040 829 181; 040 829 799
fax. 040 829 798
mob. 091 571 3658

info@domzastarije-slakovec.hr

Želite da Vas kontaktiramo

Dom za starije i nemo?ne osobe Slakovec  /  Stranicu izradio MCS d.o.o. © 2023