Na temelju članka 18a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08,130/11), Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Slakovec (nadalje Dom) donijelo je dana 21.12.2012. godine slijedeću

ODLUKU O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.

Ovom odlukom imenuje se Službenik za zaštitu osobnih podataka u Domu za starije i nemoćne osobe Slakovec.

Službenik za zaštitu osobnih podataka je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava i obveza proizašlih iz odredaba članka 18a Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Članak 2.

Službenikom za zaštitu osobnih podataka imenuje se Nikolina Buza Lehkec, koja radi na radnom mjestu ravnateljice Doma i socijalne radnice, broj telefona 040/829-181, e-mail adresa info@domzastarije-slakovec.hr Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Članak 3.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi ovoga Zakona     i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka
  • upoznaje sve osobe zaposlene  u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka
  • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. I 17. ovoga Zakona,
  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. I 20. ovoga Zakona
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podatka.

Članak 4.

Službenik za zaštitu osobnih podataka neposredno je odgovoran Upravnom vijeću doma.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj ploči Doma i na web stranici Doma.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Zvonko Buza