Prijem u dom

Dom za starije i nemoćne osobe Slakovec djeluje u okviru sustava socijalne skrbi te je stoga, radi uvida u zdravstveno stanje korisnika te evidencije i kontrole, potrebno prilikom dolaska u Dom pribaviti određenu dokumentaciju.Potrebni dokumenti:

1. Zamolba za prijem u Dom (obrazac možete dobiti u Domu ili preuzeti OVDJE)
2. Rodni list
3. Domovnica
4. Preslika osobne iskaznice
5. Zdravstvena dokumentacija
– zdravstvena iskaznica
– zdravstveni karton
– nalaz i mišljenje spec. psihijatrije da osoba ne boluje od duševne bolesti
6. Odrezak od mirovine
7. Dokumentacija za podmirivanje troškova smještaja
8. Bianco zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
9. Rješenje o skrbništvu (ako je osoba pod skrbništvom)