+385 040 829 181

Intenzivna skrb u domu za starije

Stalni nadzor medicinskog osoblja

Na odjelu intenzivne skrbi nalaze se korisnici koji su kriti?no oboljeli te zahtijevaju stalni nadzor medicinskog osoblja.

Oprema na odjelu

Na odjelu imamo aspiratore te koncentratore kisika, medicinske krevete sa upotrebom antidekubitalnih madraca.

Potpuna njega i nadzor

Korisnici koji su smješteni na odjelu za intenzivnu skrb  imaju potpunu njegu i nadzor 24 h. To su obi?no osobe koje su u težem zdravstvenim stanju , da li nakon operacija, bolni?kog lije?enja ili u terminalnoj fazi pa im je omogu?en poseban nadzor.

?eš?i nadzor osoblja

Sam smještaj nalazi se neposredno pored ambulante kako bi se moglo osigurati što ?eš?i nadzor korisnika. Intenzivna skrb obuhva?a naj?eš?e samostalno nepokretne osobe kojima je potrebna pomo? drugih osoba i pomagala.

Poja?ana njega

Njega je poja?anog karaktera te se nepokretni korisnici kupaju u pokretnoj kadi gdje je omogu?ena higijena cijelog tijela, svakodnevno prema dnevnim potrebama.

Prioritet je unošenje adekvatnog unošenja hranjivih tvari i teku?ine.

Svakodnevna fizioterapija

Fizioterapija se odvija svakodnevno kako bi korisnici nadoknadili fiziološki pokret i gibljivost lokomotornog sustava, ali i zbog prevencije nastanka dekubitusa.

Adresa

Slakovec 70, Slakovec
40305 Nedeliš?e, Hrvatska

OIB: 78405767624
IBAN: HR44 2340009 1116007814

Kontakt

tel. 040 829 181; 040 829 799
fax. 040 829 798
mob. 091 571 3658

info@domzastarije-slakovec.hr

Želite da Vas kontaktiramo

Dom za starije i nemo?ne osobe Slakovec  /  Stranicu izradio MCS d.o.o. © 2023