Fizikalna terapija

Višegodišnje iskustvo i individualizirani pristup naše su osnovne prednosti.

Uz pomoć fizikalne terapije u domu za starije i nemoćne Vitanova mnogi pacijenti su osigurali brži povratak aktivnostima svakodnevnog života.

Educirani fizioterapeuti posvećuju pažnju uspostavi izgubljenih funkcija

Posebnu pozornost posvećujemo ponovnoj uspostavi izmijenjenih ili izgubljenih funkcija i sposobnisti ili osposobljavanju funkcija koje nisu postojale.

Fizikalna terapija kao uspješan tretman velikog niza bolesti

Fizikalna terapija se koristi u tretmanu velikog niza bolesti od jednostavnih poremećaja pokretljivosti do složenih kongnitivnih poremećaja.